Chúc mừng sinh nhật MPHR tròn 6 tuổi! MPHR là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ về Giải pháp Nhân sự. Bản thân MPHR…